Muhasebe ve Mali Müşavirlik

mali-musavir

Muhasebe ve Mali Müşavirlik

  • İşletmelerin Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkelerine ve ilgili yasal mevzuata uygun olarak defterlerinin tutulması,
  • Finansal Tabloların Hazırlanması,
  • Finansal Raporların Hazırlanması ve Sunulması,
  • İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatına Uygun Bordrolama Hizmetleri ve Diğer Yasal Bildirim ve Yükümlülükler,
  • Muhasebe Sistemleri Kurmak,
  • Müşterilerimize muhasebe, finans ve mali mevzuat konularında mali danışmanlık yapmak.