Vergi, KDV, İade Hizmetleri

mali-musavir-web-tasarim

Vergi, KDV, İade Hizmetleri

Türkiye’de yapılan mal ve hizmet teslimleri KDV’ye tabidir. Ancak Katma Değer Vergisi Kanunu’nda tam istisna kapsamında sayılan ve 11. maddede belirtilen mal ihracatı, ihraç kayıtlı teslimler, hizmet ihracatı, yolcu beraberi ve bavul ticareti kapsamındaki teslimler, 13. maddede belirtilen deniz, hava ve demir yolu taşıma araçlarının imal ve inşası, ithali ile bu araçlara verilen hizmetler, deniz ve hava taşıtlarına liman ve hava meydanlarında verilen hizmetler, Yatırım Teşvik Belgesi sahibi mükelleflere belge kapsamındaki makine ve teçhizat teslimleri, 14. maddede belirtilen uluslararası taşımacılık faaliyetleri KDV ye tabi olmadığından, bu faaliyetlerden dolayı Türkiye’de ödenmiş olan KDV Firmaların talebine göre, belli şartların gerçekleşmesi halinde yapılacak olan inceleme sonrası mali idare tarafından ile iade edilmektedir. Bu kapsamda firmaların KDV ve Vergi iadesi ile ilgili ihtiyaç duymuş oldukları her türlü iade hizmetinden yararlandırmak,
Nakit ya da mahsuben iade işlemlerini gerçekleştirmek,
DİİB ithalat ve ihracat işlemlerine mevzuat çerçevesinde danışmanlık yapmak.